1. تبیین آرمانگرایی و واقع بینی در رهبری امام خمینی(س) : رویکردی پژوهشی

زهرا فروتنی

دوره 8، شماره 30 ، پاییز 1398، ، صفحه 103-137

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2019.34995.2098

چکیده
  جمع‌کردن ارزش‌ها به عنوان آرمان با واقعیت‌های موجود در اتخاذ تصمیم‌های کلان و راهبردی نظام در زمینه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... یکی از مباحث بسیار مهمی است که از اوایل انقلاب ذهن بسیاری از نخبگان را به خود جلب کرده است. نظر به اهمیت این موضوع، هدف از این نوشتار، تبیین و تحلیل ویژگی آرمانگرایی واقع‌بینانه (دو مولفه ...  بیشتر