1. امکان کاربرد الگوی تنش زدایی آمریکا - کوبا در روابط ایران و آمریکا

جلیل بیات؛ محسن اسلامی

دوره 6، شماره 23 ، زمستان 1396، ، صفحه 133-160

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2018.13811.1399

چکیده
  در هفدهم دسامبر ۲۰۱۴ خبر از سرگیری روابط امریکا و کوبا به مهمترین خبر سیاسی جهان در طول چند دهه اخیر تبدیل شد. در این میان برخی پژوهشگران از امکان تکرار این تجربه برای روابط ایران - امریکا سخن گفتند. وجود برخی شباهت‌ها میان ایران و کوبا همچون حکومت‌های انقلابی، امریکاستیزی، تحت تحریم قرار گرفتن از سوی امریکا این گزاره را تقویت می‌کند. ...  بیشتر

2. بررسی علل نفوذ داعش در آسیای مرکزی و پیامدهای احتمالی آن

محسن اسلامی؛ بهروز ایاز

دوره 6، شماره 21 ، تابستان 1396، ، صفحه 225-250

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2017.7693

چکیده
        با گذشت دو سال از ظهور گروه موسوم به داعش، این گروه به سمت آسیای مرکزی روی آورده است. با هدف قرار دادن آسیای مرکزی توسط این گروه، سوالاتی در نزد تحلیل گران به وجود آمده است. این نوشتار نیز در پی پاسخ به این سوال است که چه عواملی موجب ظهور و نفوذ داعش در آسیای مرکزی و جذب عده ای از این منطقه به این گروه شده است؟ به عبارت دیگر ...  بیشتر