1. بازنمایی عملکرد دولت انگلیس در تداوم بخشی به نظام سلطه در قرن 21

حجت اله نوری ساری؛ مهدی بزرگزاده

دوره 6، شماره 23 ، زمستان 1396، ، صفحه 303-354

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2018.16122.1466

چکیده
  بریتانیا از دوران جنگ سرد تاکنون همواره ذیل چتر امنیتی ایالات متحده امریکا، سیاست­ها و اهدافش را در عرصه­های بین­المللی پی­ریزی و عملیاتی می­کند. مقامات لندن به گونه­ای تصمیم­سازی و اقدام می­نمایند که چتر حمایتی دولت امریکا تقویت شده و قدرت سلطه­گری واشنگتن تداوم پیدا کند. این پژوهش با هدف پاسخ­گویی به این پرسش که ...  بیشتر