1. مطالعه و نقد جایگاه مفهوم جهاد در مبانی فکری و رفتار سیاسی داعش

محمدجواد فتحی؛ زاهد غفاری

دوره 8، شماره 29 ، تابستان 1398، ، صفحه 207-238

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2018.17954.1503

چکیده
  شناخت تحلیلی و انتقادی جایگاه مفهوم جهاد در مبانی فکری و رفتار سیاسی داعش محوریت اساسی مقاله را تشکیل می دهد و می‌کوشد تا بر اساس روش کیفی تحلیل تاریخی و اسنادی و ابزار فیش برداری  به این سوال اساسی پاسخ دهد که مفهوم جهاد چه جایگاهی در مبانی فکری و رفتار سیاسی داعش دارد؟ یافته های مقاله نشان می دهد که مواردی نظیر نفی جهاد دفاعی و ...  بیشتر

2. پیوند کد و ژنگان ژئوپلیتیک در سیاست خارجی: مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی

محمدجواد فتحی؛ مجتبی عبدخدایی؛ صارم شیراوند

دوره 7، شماره 24 ، بهار 1397، ، صفحه 125-156

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2018.21444.1609

چکیده
      بهره‌گیری از مفاهیم سایر علوم، گاه می‌تواند در فهم بهتر مناسبات سیاسی و بین‌المللی راه‌گشای پژوهشگران باشد. یکی از بهره‌های مفهومی که در منظومه ژئوپلیتیک کاربرد یافته است، مفهوم «کد» و «ژنوم» ژئوپلیتیک است. ژنوم ژئوپلیتیک، نقشه ژنتیک سیاست هر کشور است که رفتار کشورها را در عرصه داخلی و بویژه خارجی تحت تأثیر ...  بیشتر

3. تأثیر ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک خط‌لوله نکا‌ ـ‌‌ جاسک بر امنیت ‌ملی جمهوری اسلامی ایران

محدجواد فتحی؛ حمیدرضا آصفی؛ ابوذر نظریان

دوره 5، شماره 19 ، زمستان 1395، ، صفحه 103-128

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2017.7186

چکیده
  حوزه دریای خزر به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی ونیز منابع عظیم انرژی خصوصاً نفت و گاز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.در سال‌های اخیر رقابت بر سر منابع انرژی این حوزه بین‌ بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای افزایش یافته که این امر علاوه بر بروز تنش و رویارویی بین بازیگران، بی‌ثباتی و ناامنی را در منطقه تشدید کرده است.علاوه بر این چگونگی ...  بیشتر