1. ایران پَساتحریم و چشم انداز ائتلاف راهبردی با روسیه

سیدشمس الدین صادقی؛ سمیرا مرادی

دوره 6، شماره 20 ، بهار 1396، ، صفحه 189-216

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2017.7363.1203

چکیده
  در دوران پس از جنگ سرد دستگاه دیپلماسی جمهوری­اسلامی ایران بخش مهمی از تلاش خود را معطوف به سیاست نگاه به شرق از طریق تقویت ائتلاف­های بین­المللی با هدف تضعیف فشارهای ساختاریعلیه خود کرده است. در دوران پسا­تحریم نیز جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کند تا در جهت تأمین ­بخشی از اهداف سیاسی خود، از تک قطبی شدن ساختار نظام بین­الملل ...  بیشتر