1. تحلیل رویکرد دولت نهم و دهم نسبت به جهانی شدن فرهنگ با استفاده از نظریه آشوب

سیدزکریا محمودی رجا؛ سیدجواد امام جمعه زاده؛ علی باقری دولت آبادی

دوره 5، شماره 17 ، تابستان 1395، ، صفحه 143-168

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2016.4345

چکیده
  جهانی‌شدن فرهنگ که ازسوی اندیشمندان و تحلیل‌گران علوم اجتماعی به‌عنوان پارادایم اصلی انتهای قرن بیستم و ابتدای قرن بیست‌ویکم مطرح است، از جنبه های گوناگون موردبررسی قرارگرفته است. دریکسوعده‌ای با خوش‌بینی محض به آن نگاهی پروسه‌محورانه دارند که از ابتدای زندگی بشریت مطرح بوده و امروزه به‌واسطه‌ی مطرح‌شدن انقلاب انفورماتیک ...  بیشتر

2. مطالعهی سیاست خارجی روسیه در بحران داخلی سوریه از منظر سازهانگاری (2011تاکنون)

علیرضا اقا حسینی؛ سید جواد امام جمعه زاده؛ عاطفه فروغی

دوره 2، شماره 7 ، زمستان 1392، ، صفحه 125-146

چکیده
  نویسندگان در این پژوهش تلاش دارند تا با کنکاش و واکاوی جعب هی سیاه دولت در ایران معاصر؛ به بررسی؛ مسائل داخلی، ماهیت دولت، هویت نوعی و هویت نقشی آ ن و در نهایت آثار این مسائل بر رویکردهای سیاست خارجی بپردازند. در این راستا ابتدا بستر نظری مناسب با استفاده از مبانی مکتب سازنده گرایی و با تاکید بر عوامل و منابع فرهنگی، ارزشی و هنجاری طرح ...  بیشتر