1. قدرت‌های بزرگ و تحولات حقوق بین الملل؛ با تأکید بر حقوق فضا

ابوذر عمرانی؛ حسین دهشیار

دوره 10، شماره 36 ، بهار 1400، ، صفحه 279-307

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2020.51858.2519

چکیده
  بسیاری از پژوهشگران معتقدند حقوق بین‌الملل طی قرون اخیر در راستای تحقق اهداف قدرت‌های بزرگ و در سایۀ آن شکل گرفته و رشد یافته است. در این راستا اینپرسش مطرح می‌شود که قدرت‌های بزرگ نظام بین‌الملل چرا و چگونه در شکل‌گیری و گسترش حقوق بین‌الملل تعیین کننده می‌باشند؟ به نظر می‌رسد قدرت‌های بزرگ به علت جایگاهی که به لحاظ توانمندی‌های ...  بیشتر

2. الگوی رفتاری جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بحران سوریه

مهدیه حیدری؛ حسین دهشیار

دوره 8، شماره 28 ، بهار 1398، ، صفحه 185-206

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2019.36405.2136

چکیده
  جدی ترین تهدیدی که در یک بحران  بین الملل از سوی هر یک از بازیگران  درگیر در بحران ادراک می‌شود، تهدید ارزش‌های اساسی  آنهاست. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی، به دنبال فهم الگوی رفتاری ایران در مدیریت بحران سوریه است. بنابراین پرسش اصلی پژوهش این است که چرا ایران حداکثر خشونت را برای مدیریت بحران سوریه بکار برده است؟ پاسخ ...  بیشتر