1. سیاست خارجی آلمان در پرتو مسئله مهاجرت، پناهندگی و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی 2008 تا 2016

علی اسمعیلی اردکانی؛ غلامعلی چگنی زاده

دوره 6، شماره 23 ، زمستان 1396، ، صفحه 285-301

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2018.14087.1489

چکیده
  بحران‌های اتحادیه اروپایی (به‌خصوص بحران یونان، اکراین، مهاجرت و خروج بریتانیا) نگاه‌ها را متوجه رفتار و جهت‌گیری سیاست خارجی آلمان کرده است. در این شرایط از سویی قدرت‌های بزرگ قاره‌ای و فراقاره‌ای، آلمان را مهمترین گزینه برای رهبری اتحادیه اروپایی می‌دانند زیرا این کشور بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپایی را دارد و آنگلا مرکل ...  بیشتر