دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، پاییز 1394، صفحه 1-242 (این شماره مربوط به پاییز 1394 بوده که در آذرماه 94 به چاپ رسیده است) 
1. قدرت نرم، انقلاب اسلامی ایران و بیداری اسلامی

صفحه 9-39

عباسعلی رهبر؛ مجید نجات پور؛ مجتبی موسوی نژاد