نویسنده = طباطبائی، سیدمحمد
تعداد مقالات: 3
1. بازیگران‌‌‌‌‌‌‌ فرو‌ملی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 27، زمستان 1397، صفحه 121-142

10.22054/qpss.2019.34829.2087

سیدمحمد طباطبائی؛ امیر جعفرزادگان


2. مقایسۀ سیاستهای هسته ای ایران در دوران اصلاحات و اصولگرایی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1394، صفحه 119-146

سید محمد طباطبائی؛ میلاد توپچی