نویسنده = رسولی ثانی آبادی، الهام
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مناقشه هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5 بر اساس نظریه بازی‌ها

دوره 7، شماره 27، زمستان 1397، صفحه 91-119

10.22054/qpss.2019.25889.1770

سعید عطار؛ الهام رسولی ثانی آبادی؛ معصومه جرگه