نویسنده = بهادرخانی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. اقتصاد سیاسی خطوط لوله انرژی در آسیای مرکزی و قفقاز

دوره 3، شماره 10، پاییز 1393، صفحه 26-26

هادی آجیلی؛ محمدرضا بهادرخانی