نویسنده = کوهکن، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. بحران سوریه و سیاست منطقه‌ای عربستان سعودی( 2011 تا 2014)

دوره 3، شماره 10، پاییز 1393، صفحه 113-128

علیرضا کوهکن؛ سعید تجری