نویسنده = قربانی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. نقش رسانه‌های اجتماعی جدید و شبکه‌سازی در انقلاب ۲۵ ژانویه مصر و بحران‌های پس از آن

دوره 3، شماره 10، پاییز 1393، صفحه 79-112

ابومحمد عسکرخانی؛ فاطمه قربانی؛ مهرداد حلال خور