نویسنده = دلاوری، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. طبقه متوسط جدید و فرهنگ مردم‌سالاری در ایران بررسی موردی شهر همدان

دوره 3، شماره 10، پاییز 1393، صفحه 53-78

غدیر بهمنی طراز؛ ابوالفضل دلاوری