نویسنده = نظری مقدم، جواد
تعداد مقالات: 1
1. ساختار قدرت و ارزشهای حاکم بر رفتار ایرانیان با استفاده از تحلیل محتوای فتوت نامه های اصناف

دوره 3، شماره 10، پاییز 1393، صفحه 9-30

علی قنبری برزیان؛ جواد نظری مقدم؛ مجید بهستانی