نویسنده = آجیلی، هادی
تعداد مقالات: 2
1. گفتمان‌اعتدال در سیاست‌خارجی جمهوری‌اسلامی‌ایران

دوره 5، شماره 19، زمستان 1395، صفحه 43-73

10.22054/qpss.2017.7184

هادی آجیلی؛ رحیم افشاریان


2. اقتصاد سیاسی خطوط لوله انرژی در آسیای مرکزی و قفقاز

دوره 3، شماره 10، پاییز 1393، صفحه 26-26

هادی آجیلی؛ محمدرضا بهادرخانی