نویسنده = هزار جریبی، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر روند جامعه پذیری سیاسی دانشجویان در ج.ا.ا 1

دوره 3، شماره 9، تابستان 1393، صفحه 95-119

جعفر هزار جریبی؛ غلامرضا کریمی؛ عباس فرهادی