نویسنده = خواجه سروی، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. فرهنگ سیاسی مطلوب در فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر

دوره 3، شماره 9، تابستان 1393، صفحه 27-63

غلامرضا خواجه سروی؛ حسن زارعی محمود آبادی