نویسنده = برزگز، ابراهیم
تعداد مقالات: 3
1. الگوی کشورداری در سیاست نامه ها مطالعه موردی : تاریخ بیهقی

دوره 6، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 9-29

10.22054/qpss.2018.23468.1680

ابراهیم برزگر؛ سعید حسن زاده


2. مجرای فهم تکفیریها: مشابهت های تکفیریها و خوارج

دوره 2، شماره 7، زمستان 1392، صفحه 147-164

ابراهیم برزگر


3. استعاره صراط در اندیشه سیاسی ابن تیمه

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 29-44

ابراهیم برزگز