نویسنده = پورعزت، علی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. خط‌مشی‌گذاری عادلانه در رسانه های دولتی با هدف حمایت از انتخابات عادلانه

دوره 7، شماره 27، زمستان 1397، صفحه 9-33

10.22054/qpss.2019.29379.1883

علی اصغر پورعزت؛ سمیه لبافی؛ احمد سیاح؛ الهام حسینی