نویسنده = معینی پور، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. نظام معرفت شناسی آیت الله خامنه ای در تحلیل مسائل اجتماعی سیاسی

دوره 7، شماره 28، بهار 1398، صفحه 123-154

10.22054/qpss.2019.29939.1899

حسین میرچراغ خانی؛ مسعود معینی پور