نویسنده = سهراب زاده، عباس
تعداد مقالات: 1
1. رسانه و شخصیت زادیی قدرت

دوره 6، شماره 22، پاییز 1396، صفحه 69-96

10.22054/qpss.2017.8076

غلامرضا خواجه سروی؛ عباس سهراب زاده