نویسنده = امینی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. همه‌پرسی 2017 ترکیه و آینده‌ی ثبات سیاسی و دموکراسی

دوره 7، شماره 27، زمستان 1397، صفحه 173-197

10.22054/qpss.2019.27661.1826

نسا زاهدی؛ ابراهیم سرپرست سادات؛ سعید امینی