نویسنده = دین پرست، فائز
تعداد مقالات: 3
1. بررسی جایگاه توسعه سیاسی در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 28، بهار 1398، صفحه 155-184

10.22054/qpss.2019.29919.1898

قاسم میسایی؛ فائز دین پرست؛ عباس تقی پور


2. ارزیابی وضعیت دانش سیاسی در ایران

دوره 6، شماره 24، بهار 1397، صفحه 67-93

10.22054/qpss.2018.1142.1526

فائز دین پرست؛ ساناز کرمی


3. جهانی‌شدن در برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران (مطالعه برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه ج.ا.ا)

دوره 4، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 37-68

قاسم میسایی؛ خشمت اله فلاحت پیشه؛ فائز دین پرست