نویسنده = میسایی، قاسم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی جایگاه توسعه سیاسی در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 28، بهار 1398، صفحه 155-184

10.22054/qpss.2019.29919.1898

قاسم میسایی؛ فائز دین پرست؛ عباس تقی پور


2. جهانی‌شدن در برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران (مطالعه برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه ج.ا.ا)

دوره 4، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 37-68

قاسم میسایی؛ خشمت اله فلاحت پیشه؛ فائز دین پرست