نویسنده = دانایی فرد، حسن
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی سازوکارهای کلیدی تقویت اعتماد عمومی به دولت: رویکرد نگاه شهروندی

دوره 2، شماره 8، بهار 1393، صفحه 101-118

حسن دانایی فرد؛ علیرضا حسن زاده؛ سمیه نصرالهی