نویسنده = جهانگیر، کیومرث
تعداد مقالات: 1
1. انتخابات ریاست جمهوری؛ مدلی نظری برای تبیین پیروزی یک کاندیدا بر سایر رقبا

دوره 6، شماره 21، تابستان 1396، صفحه 41-72

10.22054/qpss.2017.7686

نورالله قیصری؛ کیومرث جهانگیر؛ فاطمه قناِِئی