نویسنده = جوزانی کهن، شایان
تعداد مقالات: 1
1. اختلافات میان چین و ایالات متحده در منطقه آسیای شرقی(2009-2017)

دوره 7، شماره 26، پاییز 1397، صفحه 245-273

10.22054/qpss.2018.22098.1636

شایان جوزانی کهن؛ شاهین جوزانی کهن؛ محمدرضا دهشیری