نویسنده = محدثی گیلوایی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. تاریخمندی انقلاب اسلامی؛ بررسی تاثیر اندیشه‌های کانونی انقلاب اسلامی بر حیات اجتماعی ایران

دوره 6، شماره 24، بهار 1397، صفحه 9-38

10.22054/qpss.2018.21163.1599

محمدرضا خطیبی نژاد؛ ابوالفضل دلاوری؛ حسن محدثی گیلوایی