نویسنده = حاجی یوسفی، امیر محمد
تعداد مقالات: 1
1. گفتمان مبارزه با تروریسم و ظهور و قدرت یابی داعش

دوره 7، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 283-304

10.22054/qpss.2018.21354.1603

امیر محمد حاجی یوسفی؛ مریم جنیدی