نویسنده = کریمی مله، علی
تعداد مقالات: 1
1. عناصر هویت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ موردکاوی سند «مؤلفه‌های هویت ملی ایرانیان»

دوره 7، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 251-282

10.22054/qpss.2018.20974.1594

علی کریمی مله؛ میثم بلباسی؛ سیدمحمدجواد قربی