نویسنده = مرادی، سالار
تعداد مقالات: 1
1. سنجش اعتماد سیاسی و شناسائی عوامل موثر بر آن در استان کردستان

دوره 8، شماره 29، تابستان 1398، صفحه 81-110

10.22054/qpss.2019.22535.1647

سالار مرادی؛ ابوالفضل دلاوری