نویسنده = ولی زاده، حوا
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه ذخیره راهبردی دریای مازندران در امنیت آبی ایران

دوره 6، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 85-106

10.22054/qpss.2018.17394.1488

مراد کاویانی راد؛ ابراهیم ضرغامی؛ حوا ولی زاده