نویسنده = عالیشاهی، عبدالرضا
تعداد مقالات: 1
1. تبیین تهدیدات تکفیریون پاکستان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در دو بعد کلان نرم وسخت

دوره 6، شماره 21، تابستان 1396، صفحه 97-126

10.22054/qpss.2017.7688

حسین مسعودنیا؛ سیدعلی مجیدی نژاد؛ عبدالرضا عالیشاهی