نویسنده = موسوی شفائی، سید مسعود
تعداد مقالات: 2
1. گزینه‌های سیاسی اهل سنت در عراق: از معارضه تا اقلیم سنی

دوره 7، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 305-332

10.22054/qpss.2018.21564.1618

محمدزمان راستگو؛ علی اکبر اسدی؛ سید مسعود موسوی شفائی


2. ژئوپلیتیک گاز و مداخله ی ترکیه در سوریه

دوره 6، شماره 22، پاییز 1396، صفحه 147-175

10.22054/qpss.2017.13196.1377

سید مسعود موسوی شفائی؛ زهرا زمردی