نویسنده = برزگر، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. شاخصهای مطلوب سبک زندگی کارگزاران نظام مردمسالار دینی ایران

دوره 4، شماره 16، بهار 1395، صفحه 9-39

ابراهیم برزگر؛ حسین امانلو