نویسنده = اسلامی، محسن
تعداد مقالات: 2
2. بررسی علل نفوذ داعش در آسیای مرکزی و پیامدهای احتمالی آن

دوره 6، شماره 21، تابستان 1396، صفحه 225-250

10.22054/qpss.2017.7693

محسن اسلامی؛ بهروز ایاز