نویسنده = تبریزی، زینب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش آفرینی قطر در مسئله فلسطین بعد از تحولات منطقه 2011

دوره 4، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 179-200

مجتبی عبدخدایی؛ زینب تبریزی