نویسنده = فلاحت پیشه، خشمت اله
تعداد مقالات: 1
1. جهانی‌شدن در برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران (مطالعه برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه ج.ا.ا)

دوره 4، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 37-68

قاسم میسایی؛ خشمت اله فلاحت پیشه؛ فائز دین پرست