نویسنده = محسنی، بهرام
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر هیدروپلیتیک اروند رود بر مناسبات آینده ایران و عراق

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 157-180

بهرام محسنی؛ مهدی رحیمی پور