نویسنده = خسروپناه، عبدالحسین
تعداد مقالات: 1
1. برآیند جایگزینی مبانی اسلامی در نظریه ی نظام جهانی "والرشاین"

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 133-156

محمد هادی حمیدیان؛ عبدالحسین خسروپناه