نویسنده = حسن زاده، صالح
تعداد مقالات: 1
1. شورش و قیام علیه حکومت ها از نگاه اسلام و مسیحیت

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 75-108

صالح حسن زاده