نویسنده = خلقی، جمشید
تعداد مقالات: 1
1. تحولات سیاسی سوریه: مبانی، روند و پیچیدگیها

دوره 2، شماره 4، بهار 1392، صفحه 27-55

علی باقری دولت ابادی؛ جمشید خلقی؛ عبدالرضا فتحی مظفری