نویسنده = بیژن، عارف
تعداد مقالات: 1
1. اسرائیل و عربستان سعودی: عصر جدیدی از همکاری دوجانبه.

دوره 7، شماره 27، زمستان 1397، صفحه 199-227

10.22054/qpss.2019.25820.1765

علی آدمی؛ نازنین نظیفی؛ عارف بیژن