نویسنده = جعفری هرندی، امیررضا
تعداد مقالات: 1
1. شیوه های نفوذ نظامی- امنیتی آمریکا در عراق

دوره 5، شماره 19، زمستان 1395، صفحه 157-186

10.22054/qpss.2017.7188

جلال درخشه؛ امیررضا جعفری هرندی