نویسنده = سردارنیا، خلیل
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی جایگاه زنان در گفتمان جنسیتی داعش

دوره 7، شماره 26، پاییز 1397، صفحه 141-162

10.22054/qpss.2018.21448.1610

خلیل سردارنیا؛ رسول صفی زاده