نویسنده = شالچی، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. گرایش به دموکراسی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در بین شهروندان تهرانی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1394، صفحه 95-118

محمدحسین پناهی؛ سمیه شالچی