نویسنده = امانلو، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بازشناسی گفتمانی هویت شاهی در ایران باستان

دوره 4، شماره 14، پاییز 1394، صفحه 103-133

حسین امانلو؛ شجاع احمدوند