نویسنده = اسماعیلزاد امامقلی، یاسر
تعداد مقالات: 1
1. داعش و امنیت ایران با تکیه ‌بر مکتب کپنهاگ

دوره 5، شماره 18، پاییز 1395، صفحه 123-141

10.22054/qpss.2016.6800

یاسر اسماعیلزاد امامقلی؛ حسنعلی احمدی فشارکی